Problemy reprodukcyjne

Reproduction Female – sposób na zwiększenie płodności suk, liczebności miotów i żywotności szczeniąt.

suka szczenieta

Wprowadzenie

Psy i koty (podobnie jak ludzie) bardzo często wykazują objawy reakcji na niewłaściwe pożywienie. Skutkiem tego są schorzenia różnych części ciała: układu żołądkowo-jelitowego, skóry, uszu, oczu, systemu nerwowego, układu moczowego, systemu oddechowego oraz układu rozrodczego.Problemy skóry i układu trawiennego wciąż stanowią najczęściej obserwowane i leczone przypadłości, jednak notuje się stale rosnącą ilość schorzeń wynikających z nietolerancji pokarmowych i wpływających negatywnie na pracę innych narządów i systemów – szczególnie systemu rozrodczego. Schorzenia te bardzo często nie reagują pozytywnie na kurację farmakologiczną i często nawracają przyczyniając się do cierpienia zwierząt i frustracji ich właścicieli. W takich przypadkach zmiana diety może przyczynić się do zmniejszenia bądź całkowi- tego wyeliminowania użycia leków, które są obecnie stosowane na skalę masową.
Bazując na tych założeniach Dział Badań i Rozwoju Forza10 postawił sobie za cel opracowanie koncepcji fizjologicznego bilansowania organizmu przez właściwe żywienie. Zamysł ten został zrealizowany przez wprowadzenie do produkcji linii karm nutraceutycznych wspomagających zdrowie poszczególnych organów i układów. Słowo “nutraceutyczny” pochodzi z połączenia angielskich słów oznaczających odpowiednio pożywienie i lekarstwo i opisuje nową gałąź medycyny zajmującą się badaniem wpływu naturalnych substancji dodawanych do pożywienia w celu zapobiegania i wspierania w rozwiązaniu problemów związanych z różnymi schorzeniami. Dyscyplina ta łączy medycynę klasyczną i naturalną. Karmy nutraceutyczne są prostym i ostatecznym sposobem rozwiązania problemu podawania leków miejscowo, doustnie lub dojelitowo.

Cel Badania:

Celem badania jest ocena efektywności stosowania specjalnej diety zaprojektowanej dla poprawienia zdolności rozrodczej psów. Ocenie podlegają zarówno suki posiadające historię problemów rozrodczych jak i te, które takiej historii nie posiadają. Skuteczność karmy była testowana przez próbę dietetyczną o różnej długości trwania (zależnej od czasu wystąpienia cieczki i następującej po niej ciąży) i badaniu para- metrów związanych z efektywnością rozrodczą.
To wieloośrodkowe badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem standardowych protokołów używanych przez lekarzy weterynarii specjalizujących się w badaniu zachowań rozrodczych i reprodukcji psów.>

Środki i metody

>Badanie zostało przeprowadzone w 2012 i 2013 roku przez Dział Badań i Rozwoju Forza10 we współpracy z włoskimi lekarzami weterynarii specjalizującymi się w reprodukcji psów. Badanie zostało przeprowadzone na 48 su- kach należących do 19 różnych ras w wieku od 1 do 8 lat. 46 suk objawiało przynajmniej jeden z poniższych problemów:
– nieregularny cykl płciowy z przedłużającym się okresem międzyrujowym
– opóźniona pierwsza ruja
– nieregularne lub tzw “ciche” cieczki
– niepłodność lub mniejsza niż przeciętna dla rasy ilość szczeniąt w miocie

coupleDwie suki bez historii klinicznej problemów rozrodczych zostały włączone do programu w celu zbadania wpływu kuracji na wywołanie rui. Wszystkie suki przeszły szczegółowe badania, zebrano dane do wywiadu anamnestycznego uwzględniając wszelkie dane dostarczone przez właścicieli. Jeśli stwierdzono problemy reprodukcyjne, pobierano wymazy w celu przeprowadzenia testów na obecność mikoplazmy i ureaplazmy. W dziewięciu przypadkach uzyskano pozytywny wynik z poziomem patogenu powyżej 10000 UFC/ml. Zostały poddane kuracji antybiotykowej odpowiedniej dla rodzaju patogenu. Wszystkie suki zostały włączone do programu po zakończeniu badań wstępnych i zakończeniu kuracji antybiotykowej.

Najważniejsze informacje zbierane w trakcie trwania kuracji dotyczyły:
– długości kuracji przed pojawieniem się rui
– przebiegu parzenia się
– przebiegu ciąży
– ilości szczeniąt w miocie

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiło wyraźne obniżenie się poziomu płodności obserwowane zarówno wśród ludzi jak i wśród zwierząt domowych. Skala zjawiska u psów, (rozpatrywana zarówno w kwestii szybkości jego wystąpienia jak i obszaru, jakiego dotyczy) sprawiła, że ludzie związani ze środowiskiem kynologicznym podjęli różne działania (spotkania dyskusyjne, debaty naukowe) mające na celu określenie rzeczywistych rozmiarów i źródeł problemu. Dostrzeżono ścisłe powiązanie pomiędzy płodnością i sposobem żywienia zarówno wśród zwierząt użytkowych jak i towarzyskich. Ciąża i karmienie są krytycznymi okresami aktywności reprodukcyjnej, głównie ze względu na potrzeby energetyczne które gwałtownie wzrastają w okresie wzrostu płodu a następnie produkcji mleka.

Coraz częściej obserwuje się problemy zagrażające normalnej skuteczności rozrodczej, takie jak opóźnienia rui, bezobjawowe (tzw. ciche) ruje, nieregularność cyklu płciowego, zmniejszająca się liczebność miotów oraz rosnąca śmiertelność szczeniąt. Żywienie odgrywa kluczową rolę. Jeśli będzie niewłaściwe, może nie tylko zagrażać zdrowiu zwierząt, ale również fatalnie wpływać na skuteczność reprodukcyjną i wzrost szczeniąt.
Faktem jest, że właściwa dieta – zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym, wpływa na płodność, objawowość rui, przeżywalność embrionów, wielkość miotu, masę urodzeniową szczeniąt, mleczność suk i żywotność noworodków.

jamnikKarma Reproduction Female, przedmiot niniejszego opracowania, została specjalnie zaprojektowana i sformułowana przez zespół FORZA10 jako pokarmowe narzędzie wspierające efektywność funkcji rozrodczych u suk hodowlanych. Powinna być podawana w okresie bezpośrednio poprzedzającym krycie. Karma składa się z krokietów bogatych w mięso ryby (jako jedyne źródło białka) oraz w olej rybny, surowiec naturalnie bogaty w kwasy Omega3. Kwasy tłuszczowe Omega3 i Omega6 pełnią ważną funkcję zarówno w utrzymaniu zdrowia komórek jak i wpływają pozytywnie na stan i kondycję całego organizmu.
Dlatego też zrozumiałym jest, że dieta uboga w wymienione substancje może skutkować schorzeniami skóry, układu nerwowego, systemu odpornościowego, układu oddechowego, zaburzeniem prawidłowości funkcjonowania nerek, czy wreszcie niewłaściwą pracą układu rozrodczego.
Oprócz krokietów podstawowych, w karmie znajdują się także granulki w kształcie serc. Zawierają one specjalnie dobraną mieszankę naturalnych substancji, które przyczyniają się do poprawy zdrowia płciowego i prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego.

Karotenoidy:

– substancje te zostały dodane do formuły karmy ze względu na bezpośredni i pośredni pozytywny wpływ, jaki mają na sprawność rozrodczą. Poza tym, że są silnymi antyoksydantami, spowalniają mutacje i zwyrodnienia, wzmacniają odpowiedź immunologiczną i zmniejszają ryzyko wystąpienia nowotworów wywoływanych przez światło i promieniowanie UV. Mają również wpływ na poprawę środowiska macicznego oraz zwiększenie produkcji progesteronu przez ciałko żółte dzięki swojej wysokiej wartości antyoksydacyjnej – efekt ten jest szczególnie dobrze widoczny w tkankach o obniżonym ciśnieniu cząstkowym tlenu we krwi.

Foliany i kwas foliowy:

Substancje niezwykle ważne dla procesu rozrodczego, ze względu na wpływ jaki mają na prawidłowy rozwój oraz na właściwe tempo wzrostu zarodków. Niedobór bądź zmiany w metabolizmie folianów mogą spowodować deformację płodu (rozszczep podniebienia, wady cewy nerwowej, wady serca). W wielu przypadkach wystąpienie tych wad skutkuje śmiercią szczenięcia w okresie poporodowym. Deformacje spowodowane niedostatkiem folianów mogą też wywołać (szczególnie u ras małych i miniaturowych) zwiększenie ryzyka trudnego porodu.

Witamina E:

Bardzo silny naturalny antyoksydant o dużym wpływie na prawidłowe funkcjonowanie systemu hormonalnego. Niedostateczna ilość witaminy E zwiększa ryzyko śmierci zarodka i jego wchłonięcia.

Cynk:

Pierwiastek obecny w ponad 2000 enzymów biorących udział w procesach trawienia i metabolizmu, z których część pełni fundamentalną rolę w detoksykacji, wytwarzaniu szpiku kostnego, trawieniu białek, syntezy RNA oraz aerobowego i anaerobowego wytwarzania energii. Niedostatek cynku może powodować spowolnienie wzrostu i opóźnienie rozwoju umysłowego, opóźnienie dojrzewania płciowego i zmniejszoną odporność chorobową. Szczególnie niebezpieczne skutki braku cynku widoczne są u samic – zaburzenia cyklu rozrodczego, bezpłodność, samoczynne poronienia, przedwczesne porody oraz trudne porody wywołane deformacjami płodu.>

Rezultaty i ich omówienie

42 z 48 suk poddanych terapii weszły w okres rui (87,5%) w przedziale czasu od 5 do 64 dni (średnio 24,3 dnia). Wynik ten uznajemy za bardzo pozytywny.

reproduction female wyniki
2 suki, które miały ruję zostały poddane parzeniu i 31 z nich zostało pokrytych (73,8%). W 29 przypadkach krycie było skuteczne (93,5%) – taki wskaźnik skuteczności krycia również uznajemy za bardzo pozytywny. Ciąże te zakończyły się porodami w ilości od 4 do 12 szczeniąt (ze średnią 7,4 szczenięcia).
Grupa testowa obejmowała 8 przypadków z kliniczną historią niepłodności lub problemami reprodukcyjnymi.
7 z nich weszło w okres rui po rozpoczęciu kuracji. Zostały pokryte i 5 z nich zaszło w ciążę co daje łączną skuteczność na poziomie 71,4%. Ilość szczeniąt w tych przypadkach zawierała się w przedziale od 7 do 12 szczeniąt ze średnią 8,6 szczenięcia – bardzo dobry wynik, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że były to suki ze stwierdzonymi problemami.
Dane dotyczące poprzednich miotów odnosiły się do 4 suk, które urodziły. Porównanie danych pokazało 60,9% wzrost liczby urodzonych szczeniąt – średnia ilość szczeniąt wyniosła 9,3 a w poprzednich miotach 5,8.
Opóźniającą się pierwszą ruję zdiagnozowano u 5 spośród poddanych kuracji suk. Interesującym wydaje się, że wszystkie weszły w ruję (średnio po 18 dniach kuracji – jednak z dużymi różnicami, które mogą być wynikiem małej liczby badanych przedstawicielek tego problemu). Nie można z tego wyciągać oficjalnych wniosków, jednak skuteczność na tym polu godna jest odnotowania i późniejszego zbadania.

Cieszy nas również pełna skuteczność w przypadku 2 suk, u których wcześniej podejmowano próby wywoływania cieczki. Obydwie w trakcie kuracji weszły w ruję odpowiednio w 9 i 10 dniu diety.
Jeden przypadek według nas szczególnie zasługuje na uwagę – 7 letnia przedstawicielka rasy Berneński Pies Pasterski. Dzięki kuracji suka zaszła w ciążę i urodziła 9 szczeniąt (co daje 125% wzrostu ilości – poprzednio były 4 szczenięta).

Bardzo ważne dla nas są nie tyle jednostkowe wyniki (które często mocno się różnią) ale ogólnie obserwowany trend wskazujący na wzrost liczby zdrowych urodzeń po wprowadzeniu do diety karmy Reproduction Female.
reproduction female wykres

Podsumowanie

Zachęcające wyniki badania wspierają hipotezę mówiącą, że właściwie zbilansowana dieta oparta na surowcach wolnych od szkodliwych substancji i zanieczyszczeń (w szczególności pozostałości antybiotyków takich jak tetracyklina, które znajdują się w mięsie pochodzącym z intensywnych ferm) jest podstawą do przywrócenia stanu fizjologicznej równowagi, w szczególności systemu rozrodczego.

Wyniki niniejszych wstępnych badań (które są częścią szerszego projektu związanego z reprodukcją psów) dostarczają informacji, które będą stanowić bazę do dalszych badań mechanizmów sterujących tą sferą życia psów. Centrum badawczo-rozwojowe Forza10 ma oczywiście pełną świadomość ograniczeń wynikających z przyjętej metodologii i konieczności przeprowadzenia dalszych badań klinicznych w celu określenia rzeczywistej efektywności stosowania specjalnej diety i jej wpływu na system rozrodczy. Możliwe jest dalsze badanie grupy testowej oraz jej rozszerzenie o nowe osobniki.
border i szczenięta Celem takich badań jest systematyczna analiza wielu czynników wpływających na system hormonalny oraz badanie zachowań właściwych organów. Jednym z celów może być na przykład lepsze zrozumienie zachowań poprzedzających ruję, które mogą być zaobserwowane po rozpoczęciu diety.

Jesteśmy przekonani (zostało to również potwierdzone wynikami badania), że osłabienie zachowań rozrodczych jest bardzo często wynikiem permanentnego stanu zapalnego wywoływanego obecnością w pokarmie pozostałości farmaceutyków stosowanych na masową skalę przez komercyjnych producentów mięsa i innych składników karm. Stan zapalny negatywnie wpływa na wszelkie fizjologiczne zachowania organizmu, uniemożliwiając bądź znacznie utrudniając normalną gospodarkę hormonalną i wywołując zmiany anatomiczne. Takie wyjaśnienie przyczyn problemu pozwala uznać za wiarygodne wyniki niniejszego badania mimo ich zróżnicowania. Właściwa dieta nie zawiera żadnych zanieczyszczeń, dzięki temu organizm może samodzielnie rozwiązać problemy ze schorzeniami i zmianami anatomicznymi wywołanymi długotrwałym stanem zapalnym w miarę upływu czasu (czas ten jest różny i zależny od bardzo wielu czynników, co pozwala wyjaśnić też róż- nice w okresie potrzebnym do zaobserwowania rui u suk poddanych terapii). Odblokowanie fizjologicznych mechanizmów hormonalnych pozwoliło “anatomicznie zdrowym” osobnikom, które doświadczyły w przeszłości cichych rui lub przedłużonej niepłodności sygnalizować gotowość płciową nawet w krótkim czasie po zmianie karmy, z aktywacją osi podwzgórze-przysadka-jajnik w czasie 3 dni.

szczenięta border Wstępne badania pokazują, że Reproduction Female ma rzeczywisty wpływ na stymulację cyklu reprodukcyj-ego u suk i pozwala uzyskiwać pozytywne efekty w różnych fazach reprodukcji. Karma ta powinna stać się ważną formą wsparcia pracy hodowców i poprawy zdrowia suk i szczeniąt przyczyniając się do optymalizacji uzyskiwanych efektów hodowlanych.

Bibliografia

bibliografiabibliografia

reproduction female end

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *