Regulamin Programu Partnerskiego dla Hodowców

Program partnerski jest organizowany przez Trusco PHU Artur Głowacki z siedzibą w Zebrzydowicach, właściciela sklepu www.sklepzkarmami.pl Celem programu jest organizacja współpracy przynosząca dodatkowe korzyści obydwu stronom. Korzyści te będą wynikiem propagowania idei zdrowego żywienia i jasnych zasad współpracy handlowej wśród nowych klientów, polecanych przez Partnerów.

Zasady działania Programu:

1. Korzyścią dla Organizatora jest pozyskiwanie nowych klientów.

2. Korzyścią dla Polecającego jest uzyskiwanie punktów lojalnościowych. Punkty będą naliczane za zakupy Polecanych przez niego klientów.

3. Punkty będą przyznawane na następującej zasadzie:
a) za każde zamówienie osoby Poleconej naliczane będą punkty w ilości równej 7% sumy zakupionych produktów (np. za zamówienie na sumę 100 zł zostanie przyznanych 7 punktów lojalnościowych)
b) Punkty zostaną naliczone automatycznie po upływie 5 dni od momentu oznaczenia zamówienia statusem „wysłano”.
c) Polecający może wymienić punkty na kupony rabatowe. Może z nich skorzystać podczas składania zamówień, obniżając sumę do zapłaty.

4. Punkty lojalnościowe wygasają po upływie 60 dni od ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie zamienione na kupon rabatowy.

5. Po wymianie punktów lojalnościowych na kupon rabatowy, będzie on ważny przez kolejne 30 dni. Po upływie tego czasu niewykorzystany kupon przepada.

6. Punkty i kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

7. Przeniesienie bonów na rzecz innych uczestników programu nie jest możliwe.

8. Polecony otrzymuje kupon rabatowy obniżający sumę pierwszego zamówienia o 5%. Jest to jednorazowy kupon, przysługujący wyłącznie na pierwsze zamówienie w Sklepzkarmami.pl

9. Polecającym może zostać każdy członek Klubu Hodowców Sklepuzkarmami.pl spełniający poniższe wymagania:
a) Członkostwo w Klubie Hodowców nie krócej niż od 6 miesięcy
b) Aktywny status konta – przynajmniej 3 zakupy kwartalnie
c) Korzystania wyłącznie z jednego konta użytkownika w Sklepzkarmami.pl. Założenie kolejnego konta stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje natychmiastowym usunięciem Polecającego z Programu Poleceń.
d) Zgłoszenia chęci przystąpienia do Programu Partnerskiego przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepzkarmami.pl lub drogą e-mailową na adres info@sklepzkarmami.pl bądź telefonicznie pod nr 535 457 167. Zgłoszenie zostanie indywidualnie rozpatrzone przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

10. Polecający ma możliwość zapraszania Poleconych na różne sposoby:
a) wysyłając e-mail z zaproszeniem wprost z systemu Sklepzkarmami.pl
b) udostępniając w dowolnym miejscu (strona, e-mail, media społecznościowe) link polecający
c) udostępniając baner reklamowy na swojej stronie

11. Każda polecona osoba nie będąca hodowcą zostaje automatycznie zapisana do Klubu Zdrowego Karmienia Sklepuzkarmami.pl co wiąże się ze stałym, 10% rabatem na wszystkie zakupy.

12. Każda polecona osoba będąca hodowcą zostanie zapisana do Klubu Hodowców Sklepuzkarmami.pl co wiążę się, m.in. ze stałym rabatem na wszystkie zakupy oraz możliwością otrzymania wyprawek dla szczeniąt. Szczegółowy opis zasad obowiązujących klubowiczów oraz wynikające z tytułu członkostwa udogodnienia opisane zostały w regulaminie Klubu Hodowców.

13. Polecający może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Poleceń przesyłając rezygnację na adres mailowy info@sklepzkarmami.pl.

14. Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo Polecającemu, który dopuścił się naruszenia zasad niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie zostanie wysłane drogą mailową. Od tej decyzji przysługuje uczestnikowi możliwość odwołania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu. Odwołanie należy przesłać na adres mailowy info@sklepzkarmami.pl

15. Zakończenie uczestnictwa w Programie Poleceń prowadzi do utraty zebranych punktów lojalnościowych oraz kuponów rabatowych.

16. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Partnerski. O takiej decyzji Polecający zostanie poinformowany drogą mailową, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem programu.

17. Po zakończeniu programu, niezrealizowane kupony rabatowe można wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od daty zamknięcia programu. Po upływie tego terminu skorzystanie z kuponów rabatowych nie będzie możliwe.

18. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Organizator poinformuje drogą mailową. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Polecający nie wypowie uczestnictwa w Programie Poleceń.