Znajdź człowieka - mantrailing

Znajdź człowieka – mantrailing

Nazwa mantrailing wzięła się od połączenia dwóch angielskich słów „man”, czyli człowiek i „trail”, czyli tropić i w praktyce oznacza tropienie stricte użytkowe. Pies ma odnaleźć pozoranta, którego zapach został mu wcześniej przedstawiony.

Mantrailing, czym się różni od innych dyscyplin węchowych?

Mówiąc o tropieniu jako sporcie, możemy wyróżnić kilka dyscyplin, opierających się na psiej pracy węchowej. Między innymi mamy tropienie sportowe, czy nosework. Każda z dyscyplin różni się od siebie i w każdej pies ma przed sobą nieco inne zadanie. Różne są także kryteria oceny pracy psa i na co innego kładziony jest nacisk.

W mantrailingu zasady są proste. Pies ma odnaleźć konkretną osobę na podstawie przedstawionej mu wcześniej próbki zapachowej należącej do poszukiwanego.
Teren, na którym zostaje rozłożony ślad i na którego końcu ukrywa się pozorant, może być dowolnie zróżnicowany. Może to być las, ale może to być również centrum miasta. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania i doświadczenia psa.

Podczas pracy pies nie musi idealnie poruszać się po śladzie. Wręcz, zgodnie z naturalną charakterystyką zapachu, który nieraz na skutek wiatru lub innych czynników jest roznoszony dalej od ścieżki, zupełnie normalne jest, że pies podąża górnym wiatrem w pewnym oddaleniu od oryginalnego miejsca przejścia człowieka.

To, co byłoby błędem w niektórych sportowych dyscyplinach węchowych, tu nie ma najmniejszego znaczenia. Pies ma się wykazać skupieniem, ale przede wszystkim skutecznością i to liczy się w mantrailingu najbardziej.

Znajdź człowieka - mantrailing

Mantrailing w praktyce

Mantrailing jest fascynującą dyscypliną kynologiczną, która daje zarówno wiele frajdy właścicielowi, jak i czworonogowi. Nastawienie na skuteczność i praktyczny aspekt pracy węchowej ukazuje w pełni możliwości psiego nosa, a różnorodność miejsc, w którym układa się ślady, daje nieskończenie wiele opcji na sprawdzenie poziomu zaawansowania naszego czworonożnego przyjaciela. Dodatkowo, ponieważ mamy do czynienia z tropieniem użytkowym poszukiwania mogą odbywać się również w różnych temperaturach i przy różnej pogodzie.

Choć do samego tropienia wystarczy długa 5-10 metrowa linka oraz wygodne szelki dla psa, to jednak mantrailing jest dyscypliną, w której będziemy potrzebowali pomocy innych osób. Przede wszystkim potrzebujemy pozorantów, których pies będzie szukał. Stąd chcąc uprawiać tę dyscyplinę najlepiej poszukać w okolicy grupy tropiącej, gdzie członkowie będą mogli układać sobie nawzajem ślady i wspierać się w całym procesie szkolenia.

Wyzwania mantrailigu

Mantrailing wymaga od psa skupienia na poszukiwaniu pozoranta i ignorowaniu pozostałych zapachów, w tym także zapachu bądź obecności zwierzyny. Ze względu na użytkowy charakter dyscypliny i różne warunki, w jakich układany jest ślad, pies musi wykazać się całkowitą koncentracją na wykonywanym zadaniu. Dlatego w procesie nauki niesamowicie ważnym aspektem jest jego dobre poprowadzenie oraz zbudowanie silnej motywacji do odnalezienia pozoranta. Jest to ważne, gdyż wraz ze wzrostem zaawansowania dochodzą nowe, utrudnienia, a teren, po którym obywa się poszukiwanie, jest coraz trudniejszy. Najlepsi psy poszukiwacze potrafią znaleźć ukrytą osobę zarówno w mieście, jak i, kiedy jego ślad został przerwany na chwilę strumieniem.

Mantrailig dla kogo?

Dla psa zmysł węchu jest jednym z podstawowych zmysłów, którym poznaje otaczający go świat. Każdy pies umie się nim doskonale posługiwać. Mantraining może zatem uprawiać każdy czworonóg, który po odpowiednim przeszkoleniu pozna zasady gry. Jest to ogromny plus tego sportu i o ile pies jest w odpowiedniej kondycji fizycznej, na pewno będzie miał z niego wiele radości. Jedynym przeciwskazaniem może być jedynie agresja psa, nie może on bowiem stwarzać zagrożenia dla innych zwierząt lub ludzi.

Choć nie ma żadnych ograniczeń co do rasy bądź jej braku w praktyce psami mającymi szczególne predyspozycje do tego rodzaju sportów są przede wszystkim psy myśliwskie szczególnie z grupy gończych. Wyhodowane po to, by tropić i ścigać zwierzynę od setek lat były selekcjonowane właśnie ze względu na świetny węch i zamiłowanie do tropienia. Do tej grupy należą na przykład bloodhoundy, gończe polskie i beagle.

 

Mantrailing w Polsce

W Polsce istnieje coraz więcej klubów, które zrzeszają miłośników tropienia użytkowego. Spotykają się oni na wspólnych imprezach i warsztatach, które pozwalają na sprawdzenie umiejętności czworonogów oraz na pracę z nowymi, nieznanymi pozorantami oraz w nowym dla psa terenie.

Od niedawna organizowane są również Próby Tropienia Użytkowego PL MT według regulaminu stworzonego przez miłośników tego sportu. Startujące psy podzielone są na 6 klas w zależności od stopnia trudności. Regulamin oraz kalendarz imprez jest dostępny na stronie www.tropienieużytkowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.