Regulamin konkursu „Jak Twój pupil celebruje święta?”

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest firma Trusco PHU, ul. Dworcowa 14, 43-410 Zebrzydowice

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 grudnia 2016 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2016 do godz. 23:59.

 3. Opublikowanie Regulaminu na portalu społecznościowym Facebook jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.

II. Warunki Uczestnictwa w Konkursie:

 1. Uczestnicząc w Konkursie osoba zgadza się na warunki zawarte w Regulaminie.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego i umieszczenie go w komentarzu pod postem z Konkursem.

 3. Zadanie konkursowe: Zrób zdjęcie na temat "Jak Twój pupil celebruje Święta?" i umieść je w komentarzu pod wpisem konkursowym. Polub fanpage Sklepzkarmami.pl i udostępnij wpis konkursowy na swojej tablicy.

 4. Nagród nie mogą otrzymać organizatorzy konkursu oraz członkowie rodzin organizatorów konkursu.

 5. Każdy uczestnik może opublikować tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

 6. Kolejne zgłoszenia tego samego uczestnika konkursu nie będą brane pod uwagę.

 7. Każda osoba like'ująca otrzymuje jedną szansę (los) na wygranie bonu rabatowego, niezależnie od ilość dodanych like'ów.

 8. Nagroda zostanie przesłana kurierem lub elektronicznie (zależnie od jej rodzaju), a zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu na profilu Facebooku Sklepzkarmami.pl .

 9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13 stycznia 2017r.

 10. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik dysponuje prawami autorskimi do przesłanego zdjęcia konkursowego oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia do celów marketingowych przez Organizatora.

III. Nagrody:

 1. Nagrodami w konkursie są:

  a) Opakowanie karmy Forza10 Legend Evolution Skin 11,33kg lub Forza10 Legend Evolution Digestion 11,33kg, decyzję o wyborze jednej z karm podejmuje Uczestnik. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę tego typu.

  b) jednorazowy kupon rabatowy -10% na zakupy w sklepie www.sklepzkarmami.pl, obowiązuje przy zakupach na dowolną kwotę

 2. Jedna nagroda opisana w punkcie 1.a) przysługuje:

  a) Uczestnikowi, który zdobędzie znajwięcej like'ów pod swoim zdjęciem (1 opakowanie karmy)

  b) Uczestnikowi, którego praca konkursowa, decyzją jury, zostanie uznane za najbardziej związaną z tematem (1 opakowanie karmy)

  c) Uczestnikowi, który zostanie wyłoniony w drodze losowania (1 opakowanie karmy)

 3. Nagroda opisana w punkcie 1.b) przysługuje:

  a) każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki regulaminu

  b) osobom like'ującym posty konkursowe wyłonionym w drodze losowania. Ilość nagród będzie uzależniona od liczby like'ujących i wyniesie 1/100 tej ilości.

 4. W przypadku gdy, decyzją jury, zwycięży praca konkursowa, która jednocześnie zbodyła najwięcej like'ów wtedy nagrodę opisana w punkie 2.a) otrzyma Uczestnik z drugą w kolejności, największą ilością like'ów.

 5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 6. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie Organizatorowi stosownych danych (np. adresu do wysyłki).

 7. Organizator dokona wysyłki Nagrody w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Uczestnika adresu do wysyłki.

 8. Zdjęcie, które, decyzją jury, wygra konkurs zostanie wykorzystane przez Organizatora jako karta świąteczna w 2017r.

 9. Nagrody przysługują wyłącznie zweryfikowanych użytkownikom facebook, tzn. takim, które posługują się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

 10. W przypadku zdobycia nagrody przewidzianej w punkcie 1.a) przez właściciela kota jest możliwośc jej zamiany na dowolny worek karmy dla kotów lub zestaw mokrych karm dla kotów z oferty sklepu www.sklepzkarmami. W tym wypadku rodzaj nagrody jest ustalany indywidualnie ze zwycięzcą.

 11. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne. Firmy i instytucje nie mogą zostać Uczestnikami Konkursu.

IV. Naruszenie Postanowień Regulaminu:

 1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

 2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych stanowi naruszenie Regulaminu.

V. Reklamacje:

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

 2. Reklamacje należy składać za pomocą prywatnej wiadomości na portalu Facebook.


Copyright © 2016 sklepzkarmami.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt: egzyl.pl